Dokumentacja fotograficzna zabytkowych organów – Stół gry