Członkowie Społecznej Rady Renowacji Organów w Kościele Ojców Jezuitów w Łodzi

CHEŁMIŃSKA Jolanta – Przewodnicząca

BOSAKOWSKI Romuald

CHABLEWSKI Zbigniew

CIEPŁUCHA Michał

DŁUGOBORSKI Marcin

GAWRYSIAK Magdalena

GERLICZ Witold

KRYSZTOFIAK Anna

KOWALSKA Monika – Skarbnik

ks. MAKULA Michał Ks. Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskej p. w. św. Mateusza w Łodzi

MALINOWSKI Janusz

PACYNIAK Tadeusz

SEMOTIUK Bogusław

SKRZYDLEWSKA Joanna

STEFAŃSKI Krzysztof

SZEWCZYK Dariusz

SZYGENDOWSKA Agnieszka

URBANIAK Krzysztof

WIŚNIEWSKI Waldemar