Darowizny na renowację unikatowych organów (A.D. 1884) w kościele Ojców Jezuitów w Łodzi

Konto renowacji organów:

Bank PKO BP 19 1020 3352 0000 1502 0259 8613

z dopiskiem „Dar na renowację piszczałki”

Za dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać.

Przeżywając Rok Ignacjański – 500-lecie nawrócenia św. Ignacego z Loyoli (1521-2021) i 400-lecie jego kanonizacji (1622-2022), a zarazem obchodząc jubileusz 20-lecia Festiwalu „Słowo i muzyka u Jezuitów”, Stowarzyszenie „Słowo i muzyka u Jezuitów” wraz ze wspólnotą jezuicką i parafialną oraz przyjaciółmi naszego kościoła w Łodzi, podejmują za zgodą i błogosławieństwem o. Superiora Remigiusza Recława SJ – przełożonego domu zakonnego niezwykłe wyzwanie konserwatorskie, jakim jest renowacja organów w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus, przy ul. Sienkiewicza 60.

Planowane działania zakładają przywrócenie pierwotnego charakteru niezwykle cennym, unikatowym organom Schlag & Söhne, które są jedynym takim instrumentem w Łodzi. Celem naszym jest nie tylko podniesienie poziomu muzyki liturgicznej, a przez to wzbogacanie życia duchowego wiernych i wzmocnienie ich udziału w liturgii, ale także inwestycja ta wpisuje się w działania upowszechniania kultury na rzecz lokalnej społeczności.

Sądzimy, że zrealizowane przedsięwzięcie wzbogaci ofertę kulturalną miasta, nie tylko przywracając blask zabytkowemu dziełu sztuki organo-mistrzowskiej, lecz także ożywiając życie koncertowe miasta i służąc dobru kształcenia dalszych pokoleń organistów, w duchu akademickiej współpracy. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w nasze dzieło, poprzez wsparcie finansowe i modlitewne. Niech nasz wspólny cel zostanie zrealizowany dla większej chwały Bożej, a także jako pochwała historii i dziedzictwa kulturowego miasta Łodzi.

o. Józef Łągwa SJ i Stowarzyszenie „Słowo i muzyka u Jezuitów”

Tak jak my, mimo wielu trudności, podjęliśmy trud wznoszenia Domu Bożego, tak niech nasi następcy otaczają Go gorliwą troską i w dziele swym nie upadają na duchu.


Z dokumentu pamiątKowego, umieszczonego w dniu 20 września 1883 roku w kuli pod krzyżem wieży głównej kościoła