Dokumentacja fotograficzna zabytkowych organów – System powietrzny