Dokumentacja fotograficzna zabytkowych organów – Sekcja pedału