Dokumentacja fotograficzna zabytkowych organów – Manuał I